Familieretsadvokat områder

Hvad laver en familieretsadvokat?

En familieretsadvokat er en advokat, der tager sig af juridiske anliggende, problemstillinger og konflikter inden for familieområdet. Det dækker over en lang række forskellige typer problemstillinger, og her i denne artikel vil vi gå igennem de forskellige.

Ægteskabsaftaler

Når man indgår i et ægteskab, kan det være relevant at tage fat i en familieretsadvokat. Han/hun kan nemlig hjælpe med, at der er styr på det juridiske i forbindelse med indgåelse af ægteskab. Det kan blandt andet være rådgivning og udarbejdelse af ægtepagt og særeje.

Skilsmissesager

I forbindelse med skilsmisser er det familieretsadvokaten, der hjælper i hele processen. Det er blandt andet bodeling, formuedeling og børnedeling samt fastsættelse af ægteskabsbidrag. Advokaten kan blandt andet bistå i forbindelse med udfyldelse af skilsmissepapirer samt rådgivning.

Forældremyndighed

Spørgsmål som vedrør forældremyndighed er også et juridisk anliggende for en familieretsadvokat. Advokaten kan hjælpe med af afgøre, hvilken forældre der skal have forældremyndigheden, hvis ikke den skal være fælles. Det kan fx være i forbindelse med skilsmisse.

Testamente

I Danmark har vi en lov “arveloven”, som fastsætte regler for, hvordan arven skal fordeles i tilfælde af, at man går bort. Mange vælger du at have et testamente, hvori der står særlige ønsker til arveforhold. Det kan fx være, hvis man ønsker er fordele arven anderledes, end det arveloven forskriver. Fx er stedbørn ikke arving i følge arveloven. En familieretsadvokat kan hjælpe med at udarbejde et testemente, så arven fordeles som ønsket.

Arveforhold

I forbindelse med en slægtnings bortgang kan der opstå stridigheder, når arven skal fordeles. Sker det, kan en familieretsadvokat gå ind og hjælpe i forbindelse deling af med den afdøde persons ejendele og formue.

Har du brug for en familieretsadvokat i Aarhus?

Der findes mange familieretsadvokater rundt omkring i landet. Bor du I Midtjylland, og har du brug for en advokat inden for familieret i fx Aarhus? Så kan det være relevant at se på Ret & Råd i Aarhus. Her sidder højt specialiserede advokater inden for familieret klar til at hjælpe familier, der har brug for juridisk bistand.