Hvad er thermowells – også kaldet termobrønde?

En “thermowell” (på dansk ofte kaldet en “temperaturbrønd”) er et beskyttende hylster eller rør, der anvendes til at beskytte temperaturfølere (f.eks. termoelementer eller termistorer) i industriel procesmåling. Disse termofølere anvendes til at måle temperaturen i forskellige processer, men nogle gange er disse processer aggressive, under højtryk eller høj temperatur, hvilket kan forårsage skade eller ødelæggelse af selve føleren. Dog er det et essentielt instrument for en lang række industrielle processer, hvorfor det er vigtigt, at man får fremstillet en thermowell, der imødekommer processens behov.

Funktionen og anvendelsen af thermowells

Funktionen ved en thermowell er, at denne placeres mellem temperaturføleren og processen, således at der dannes en beskyttende barriere. Dermed kan levetiden forlænges, da en thermowell fremstilles ud fra det behov, som industrivirksomheden har. Temperaturmåling er for mange industrier et af de vigtigste elementer i en proces, hvorfor måleren ikke skal tage skade eller på anden vis udskiftes med jævne mellemrum, da det kan blive dyrt i længden. Derfor muliggør en thermowell, at man kan måle temperaturen uden berøring eller anden kontakt med materialer eller væsker, der kan være skadelige.

En thermowell installeres oftest i rørledninger, hvor der måles på strømningshastigheden, men de er ikke alene begrænset til rørledninger. Nogle industrivirksomheder anvender thermowells i forbindelse med temperaturmåling i tanke og beholdere. 

Hvilke fordele er der ved brugen af thermowells?

Beskyttelse: Den primære fordel ved en thermowell er den beskyttende barriere, som skabes, når enheden placeres mellem temperaturføleren og processen, hvor eksempelvis en væske flyder i en rørledning. Hvis denne væske er kemisk, kan det skade temperaturføleren, hvorfor en thermowell kan beskytte føleren mod korrosion, erosion, tryk, vibration og kemiske reaktioner. 

Vedligeholdelse: Da thermowells er beskyttende, gør det, at levetiden for temperaturmåleren forlænges. Endvidere kan man nemt og hurtigt udskifte en thermowell, hvis det bliver nødvendigt. Det er ligeledes også nemt at kalibrere temperaturføleren uden at skulle afbryde processen. Man kan også nemt udskifte eller kalibrere processen uden behov for at tømme tanken eller beholderen.

Omkostninger: Grundet funktionen og anvendelsen af en thermowell er det mindre omkostningstungt, da skade på og ødelæggelse af tempetaturmålere, kan blive dyrere i længden. Thermowells fremstilles af resistente materialer, hvorfor de kan klare belastningen i en rørledning, en tank eller en beholder. Det medfører, at man holder vedligeholdelsesomkostningerne nede. Foruden nævnte omkostningsfordele er det mindre ressource- og tidskrævende, da man hurtigt og nemt kan udskifte enheden.

Fleksibilitet: Brugen thermowells gør det mere effektivt, når der skal måles i processer. Man kan vælge forskellige typer af temperaturfølere, som bedst passer til målingen, og skifte dem uden at man har behov for at stoppe processen.

Sikkerhed: Industrielle processer er forskellige, og en række industrier er i tæt “berøring” med kemiske stoffer, som er farlige. Hvis en proces indebærer, at der er farlige stoffer i tanken eller røret, kan brugen af thermowells minimere risikoen for lækager eller udslip.

Præcision: Thermowells, når de er korrekt designet og installeret, kan bidrage til mere præcise temperaturmålinger, da de beskytter føleren mod eksterne påvirkningsfaktorer, der kan forvrænge måleresultaterne. Gennem denne beskyttende evne kan thermowellen sørge for, at man har mere nøjagtig data. 

Design og Materiale: Designet af en thermowell er essentiel, og designet afhænger af flere faktorer som procesmediet, temperatur, tryk og omgivende forhold. De kan være cylindriske eller koniske i form og kan være udført i forskellige materialer såsom rustfrit stål, keramik eller eksotiske legeringer afhængig af proceskravene. Man bør altid tage kontakt til en leverandør, med speciale i fremstilling af thermowells, således at man får den løsning, der bedst passer til den proces, man udfører.