Hvad er fedtsugning?

Fedtsugning, også kendt som liposuction, er en kirurgisk procedure designet til at fjerne overskydende fedt fra specifikke områder af kroppen. Proceduren ved en fedtsugning udføres af en plastikkirurg, hvor der indføres en tynd sugekanyle gennem små snit i huden. Kanylen bruges til at bryde fedtet op og suge fedtceller fra det “stædige” område, såsom mave, hofter, lår og arme. Patienter, der ønsker fedtsugning, får foretaget denne procedure, da nogle fedtdepoter kan være isolerede. Det gør det svært at forbrænde fedtet med motion, og nogle fedtdepoter kan være genetisk eller hormonelt betingede.

Fedtsugning er et kirurgisk indgreb, og denne kan udføres under lokalbedøvelse eller generel bedøvelse afhængigt af omfanget af proceduren samt patientens præferencer. Efter fedtsugningsproceduren kan nogle patienter opleve hævelse og blå mærker, men det vil aftage i løbet af få uger.

Resultaterne af en fedtsugning kan variere fra person til person, og det er vigtigt at have realistiske forventninger til resultatet af en fedtsugning. Fedtsugning er ikke en genvej til vægttab, men en procedure der foretages, fordi man på almindelig vis har svært ved at slippe af med fedtdepoter.

Hvis man overvejer fedtsugning, er det vigtigt at huske på, at fedtsugning er en kirurgisk procedure, hvorfor man skal konsultere med en kvalificeret læge inden for fedtsugning. Det skyldes, at denne læge kan give en grundig vurdering af mål og sundhedstilstanden for at bestemme, om det er en passende løsning for patienten.

Proceduren ved fedtsugning

Fedtsugningsproceduren indebærer flere trin, og denne kan være forskellig fra læge til læge, men herunder er de typiske trin ved en fedtsugningsprocedure listet.

Det første trin ved proceduren er konsultationen, hvor patienten mødes med plastikkirurgen. Konsultationen vil omhandle de mål, som patienten har med udførelsen af proceduren, forventninger til operationen samt en gennemgang af patientens medicinske historie. Dette er for at forventningsafstemme og sikre sig, at man som patient egner sig til fedtsugning. Konsultationen vil også være en forundersøgelse af de områder, man ønsker at reducere fedtet.

Efter konsultationen hvor det er vurderet, at man godt kan få foretaget proceduren, vil datoen for proceduren fastlægges. Når patienten møder op, skal denne forberedes til proceduren. Forberedelsen består af markering af områderne, der skal behandles samt målinger og fotografering. Der tages fotos før og efter operationen, så patienten kan se forskellen.

Når forberedelsen er fuldendt, vil patienten modtage anæstesi. Præferencerne til anæstesi kan være forskellig fra patient til patient, men sammen med kirurgen vurderes det, om man skal have lokal bedøvelse eller generel anæstesi. Hvis proceduren omfatter fedtsugning i flere områder eller i større mængder, vil det typisk være generel anæstesi.

Patienten har modtaget anæstesi, og plastikkirurgen kan nu igangsætte operationen. For at kanylen kan fjerne fedt fra depoterne, kræver det, at der udføres incisioner. Incisioner er små snit, som kirurgen foretager på huden i nærheden af det eller de områder, der skal suges fedt fra. Placeringen af disse snit sker på diskrete steder.

Når kirurgen har foretaget incisionerne, kan denne indsætte sugekanylen gennem de små snit. Proceduren ved fedtsugning kan fjerne op til 70% af fedtcellerne i det fedtdepot, der behandles. De fedtceller, der er tilbage efter fedtsugningen, kan godt vokse, hvis man tager på i vægt, men da størstedelen af fedtcellerne er fjernet, vil depotet være mindre end før, da der skabes en permanent fedtreduktion. Der findes flere teknikker til fedtsugning, hvorfor man kan forhøre sig med plastikkirurgen. Typisk anvendes SAL (sugning) eller UAL (ultralyd), men laser er også en teknik, der anvendes.

Efter fedtsugningen vil kirurgen sikre sig at forme kropskonturen, så man opnår det ønskede resultat med operationen.

Når det ønskede resultat er opnået med kropskonturen, vil de små incisioner lukkes. Det sker typisk med suturer eller ved anvendelse af kirurgisk tape.

Inden patienten køres over på en stue, hvor denne kan overvåges i en periode, vil kirurgen sørge for forbindinger eller anden form for elastisk tøj. Det er med det formål, at det kan fremme helingsprocessen samt reducere hævelse.

Når patienten har gennemgået denne operation, og denne er klar til at tage hjem, vil denne have fået instrukser til pleje og hvile. Endvidere vil man aftale en opfølgende konsultation, så kirurgen kan sikre sig, at man opnår en glat helingsproces.